Schetsontwerp

In opdracht van Woonstichting Valburg heeft bureau SRO een schetsontwerp gemaakt. Dit is besproken in het werkatelier van de gemeente en vervolgens ingediend voor de prioritering bij de gemeente Overbetuwe.

Rechtsonder zijn de patiowoningen van CPO Senioren te zien.

Aan de Veldstraat een aantal vrije kavels.

Senioren en De Groene Morgen hebben hun eigen inrit en parkeerplaatsen.

Links bij het water is plaats voor een helofytenfilter.

Rechtsboven is plaats voor moestuin en boomgaard.

Wandelpaden slingeren tussen de huizen door.

Aan de kant van de van Spaenstraat en aan de Veldstraat komt een groenstrook.

Legenda

Legenda

SchetsontwerpSRO

SchetsontwerpSRO

Schetsontwerp Veldzicht (oude naam)

Schetsontwerp Veldzicht (oude naam)

Schetsontwerp De Groene Morgen

Schetsontwerp De Groene Morgen