AGENDA

Nieuwe informatiebijeenkomst: wordt nog bekend gemaakt

DWO organiseert regelmatig informatie-middagen en -avonden voor mensen die interesse hebben om deel te nemen aan het project.

Op deze momenten wordt uitgelegd hoe het project in elkaar zit. Wat onze uitganspunten zijn rondom duurzaam en gezamenlijk bouwen en wonen. Ook wordt toegelicht hoe ver de plannen zijn en op welke manier je aan het project kunt deelnemen.

Informatie-middag: wordt nog bekend gemaakt

Interesse? Maak gebruik van het contactformulier of stuur een email naar .

Infobijeenkomst_juli_2018.jpg

NIEUWS

Hemmen krijgt zeer ambitieuze ecowijk

ZETTEN, 27 maart 2019 - Vandaag besloot de gemeente Overbetuwe hoge prioriteit te geven aan het realiseren van ecowijk Veldzicht aan de Veldstraat in Zetten. Onderdeel daarvan zijn de zeer duurzame ecowoningen van De Groene Morgen.

De Groene Morgen wordt niet zomaar een ecologische woonwijk. De ambities van Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) zijn hoog: er komen 24 zeer duurzaam gebouwde woningen van verschillende grootte voor bewoners van uiteenlopende leeftijden. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich in het sociale huur- en koopsegment.

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd  volgens de nieuwste bouwprincipes. De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en terugleveren aan het net via de zogeheten energie-leverende woningen. Ook afvalwater zal gereinigd en hergebruikt worden. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde.

De bewoners gaan samen zorg dragen voor hun zeer groene leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er komt een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

De wijk en de woningen worden in goede samenwerking met de gemeente Overbetuwe, Woonstichting Valburg en de Woning Bouw Vereniging van Gelderland gerealiseerd.

Het initiatief voor de ecowijk loopt al een aantal jaren. Met de toekenning van een hoge prioritering, geeft de  gemeente nu groen licht voor de verdere realisatie en zal de wijk binnen drie jaar gerealiseerd worden.

Welmoet de Waard, initatiefnemer van DWO, reageert enthousiast: “Als 'prioritair project' kunnen we eindelijk een grote stap zetten in de verdere voorbereidingen van De Groene Morgen. Er is een groeiende en actieve bewonersgroep; we staan te popelen om binnenkort met architecten om de tafel te gaan om onze wensen en plannen verder te concretiseren'’.

Driekwart van de woningen is al gevuld en voor de laatste woningen wordt voorrang gegeven aan jonge huurders. Andere geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de reservelijst.

18_02_14_Bijlage_2_Schetsontwerp.jpg

de Gelderlander: Eco-huizen in Zetten: potentiële bewoners melden zich

ZETTEN - Woonstichting Valburg en Duurzaam Wonen Overbetuwe willen 20 tot 24 betaalbare 'groene' huisjes bouwen aan de rand van Zetten. Er blijkt veel interesse in de nieuwe wijk, waar mensen niet naast elkaar, maar samen leven.

Lees het hele artikel van de Gelderlander op hun website.

 

de Gelderlander: Eind goed al goed met Schil van Zetten

ZETTEN - Er is een doorbraak in Zetten, omdat meningsverschillen  tussen de betrokken partijen zijn doorbroken. 

Lees het hele artikel van de Gelderlander op hun website. 

Nieuwe naam voor het woonproject

Vereniging Duurzaam wonen Overbetuwe geeft haar woonproject een nieuwe naam! het ecowijkje gaat heten:

De Groene Morgen

de naam "morgen" is afkomstig van een oude oppervlaktemaat. De boer ging s’morgens met zijn paard het land ploegen en kon op één morgen ongeveer een hectare bewerken. Groen hebben we toegevoegd vanwege de ecologische invulling van “onze morgen”. En Morgen verwijst ook naar de toekomst, de Groene Morgen is een toekomstbestendig concept.

De vereniging zelf blijft Duurzaam wonen Overbetuwe (DWO) heten.

Groen licht voor De Groene Morgen

Gemeente Overbetuwe heeft gezegd dat zij achter de plannen van DWO staat en graag wil dat dat ons initiatief voortgang vindt.

Wij doen nu een haalbaarheidsonderzoek, dat wil zeggen dat we de plannen concreter uitwerken en laten doorrekenen.

Nu het zo concreet wordt, zijn we ook op zoek naar mensen die onze vereniging komen versterken, mee willen organiseren en ook bij De Groene Morgen willen komen wonen.

 

Schetsontwerp 2017

In 2017 heeft Woonstichting Valburg een stedenbouwkundig ontwerp laten maken van het terrein aan de Veldstraat met een impressie hoe het eruit zou kunnen komen te zien.

Op dinsdagavond 5 september heeft onze voorzitter Johan van de Kant ons plan gepresenteerd tijdens het spreekuur van de gemeenteraad.

Het college is voornemens om de komende maand te beslissen welke infrastructurele projecten  in de gemeente Overbetuwe doorgang kunnen krijgen.

Hier valt dan ook de beslissing of De Groene Morgen door mag naar de volgende ronde, namelijk de bestemmingsplan procedure.

18_02_14_Bijlage_2_Schetsontwerp.jpg