AGENDA

Nieuwe informatiebijeenkomst op 3 februari 2019

DWO organiseert regelmatig informatie-middagen en -avonden voor mensen die interesse hebben om deel te nemen aan het project.

Op deze momenten wordt uitgelegd hoe het project in elkaar zit. Wat onze uitganspunten zijn rondom duurzaam en gezamenlijk bouwen en wonen. Ook wordt toegelicht hoe ver de plannen zijn en op welke manier je aan het project kunt deelnemen.

Informatie-middag 3 februari 2019

Adres informatiemiddag: dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen. 

tijd: van 14.00 - 16.00 uur

Interesse? Maak gebruik van het contactformulier of stuur een email naar .

Infobijeenkomst_juli_2018.jpg

Nieuwsbrieven 2015

Hieronder kun je de nieuwsbrieven uit 2015 downloaden:

Nieuwsbrief augustus 2015

Nieuwsbrief juni 2015

 

Nieuwsbrief 2011-2014

In deze nieuwsbrief meer informatie over de stand van zaken mbt realisatie van het project aan de Veldstraat in Zetten.

Download de Nieuwsbrief van februari 2014

Download de Nieuwsbrief van juni 2013

Download de Nieuwsbrief van juni 2011

NIEUWS

de Gelderlander: Eco-huizen in Zetten: potentiële bewoners melden zich

ZETTEN - Woonstichting Valburg en Duurzaam Wonen Overbetuwe willen 20 tot 24 betaalbare 'groene' huisjes bouwen aan de rand van Zetten. Er blijkt veel interesse in de nieuwe wijk, waar mensen niet naast elkaar, maar samen leven.

Lees het hele artikel van de Gelderlander op hun website.

 

de Gelderlander: Eind goed al goed met Schil van Zetten

ZETTEN - Er is een doorbraak in Zetten, omdat meningsverschillen  tussen de betrokken partijen zijn doorbroken. 

Lees het hele artikel van de Gelderlander op hun website. 

Nieuwe naam voor het woonproject

Vereniging Duurzaam wonen Overbetuwe geeft haar woonproject een nieuwe naam! het ecowijkje gaat heten:

De Groene Morgen

de naam "morgen" is afkomstig van een oude oppervlaktemaat. De boer ging s’morgens met zijn paard het land ploegen en kon op één morgen ongeveer een hectare bewerken. Groen hebben we toegevoegd vanwege de ecologische invulling van “onze morgen”. En Morgen verwijst ook naar de toekomst, de Groene Morgen is een toekomstbestendig concept.

De vereniging zelf blijft Duurzaam wonen Overbetuwe (DWO) heten.

Groen licht voor De Groene Morgen

Gemeente Overbetuwe heeft gezegd dat zij achter de plannen van DWO staat en graag wil dat dat ons initiatief voortgang vindt.

Wij doen nu een haalbaarheidsonderzoek, dat wil zeggen dat we de plannen concreter uitwerken en laten doorrekenen.

Nu het zo concreet wordt, zijn we ook op zoek naar mensen die onze vereniging komen versterken, mee willen organiseren en ook bij De Groene Morgen willen komen wonen.

 

Schetsontwerp 2017

Afgelopen herfst heeft Woonstichting Valburg een stedenbouwkundig ontwerp laten maken van het terrein aan de Veldstraat met een impressie hoe het eruit zou kunnen komen te zien.

Op dinsdagavond 5 september heeft onze voorzitter Johan van de Kant ons plan gepresenteerd tijdens het spreekuur van de gemeenteraad.

Het college is voornemens om de komende maand te beslissen welke infrastructurele projecten  in de gemeente Overbetuwe doorgang kunnen krijgen.

Hier valt dan ook de beslissing of De Groene Morgen door mag naar de volgende ronde, namelijk de bestemmingsplan procedure.

18_02_14_Bijlage_2_Schetsontwerp.jpg

 

Wandeling door de schil

op donderdagavond 14 juni 2016 vond er een wandeling door de schil van zetten plaats voor belangstellenden en betrokken partijen.

Marc Jansen van Woonstichting Valburg gaf een toelichting hoe de toekomstige wijk eruit gaat zien, met een aantal vrije kavels, CPO senioren en De Groene Morgen. Hessel Kielstra (senioren) en Johan van de Kant (DWO) lichtten hun projecten toe.

De woonstichting had het terrein zo laten maaien dat je kon zien waar bebouwing gaat komen (daar was het gras niet gemaaid). De gemaaide stukken blijven open.

Wethouder Jan van Baal spoorde ons aan om door te gaan en concreet te worden. De gemeente staat achter de plannen.

Wandeling_door_de_schil2.jpg

Wandeling_door_de_schil1.jpg

Informatiemiddag ecologische wijk in Zetten groot succes

Wethouder Frank van Rooijen (Overbetuwe): ‘Gemeente staat met warm hart achter het plan’.

De informatiemiddag van Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) op zondag 2 februari 2014 was een groot succes. Meer dan 60 geïnteresseerden waren op de voorlichting over de ecologische wijk afgekomen.

De middag begon met een uitleg van Jan den Besten (bestuurslid van DWO) over de uitgangspunten van het project en hoe de wijk eruit moet komen te zien. De initiatiefnemers vinden naast duurzaamheid ook betaalbaarheid, diversiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid erg belangrijk.

Vervolgens vertelde Wethouder Frank van Rooijen van de Gemeente Overbetuwe welke meerwaarde de gemeente ziet in het project: omdat de bewoners van het project de wijk zelf gaan opzetten en zelf gaan onderhouden levert dit kwalitatief goede en betaalbare woningen op waarnaar daadwerkelijk vraag is vanuit de samenleving; vanwege de energiebesparende maatregelen zullen de maandlasten van de woningen lager zijn dan bij soortgelijke woningen; het project zal bijdragen aan de versterking van het landgoed Hemmen, omdat veel aandacht wordt besteed aan landschapsontwikkeling; het project geeft uiting aan de wens om burgers meer eigen verantwoordelijkheid en meer eigen inbreng in de woonomgeving te geven, meer samen te doen en meer voor elkaar te betekenen.

Inspirerende schetssesie

Op 19 januari hebben we een schetssessie gehouden met als doel een 'vlekkenplan' van ons toekomstige perceel.
We begonnen ieder voor zich onze ideale wijk te schetsen om daarna samen in groepen een stap te zetten van individuele wensen naar gezamenlijk wensen.
Het was bijzonder inspirerend en leuk om te merken dat er naast verschillen ook veel overeenkomsten en creatieve oplossingen waren!

Schetssessie

SchetssessieSchetssessie

DWO en Woonstichting Valburg tekenen samenwerkingsovereenkomst

Vereniging Duurzaam wonen Overbetuwe en Woonstichting Valburg in Zetten hebben op 11 november 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin zij zich verbinden om gezamenlijk een duurzaam woonproject te ontwikkelen aan de Veldstraat in Zetten.

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst geven Duurzaam Wonen Overbetuwe en woonstichting Valburg aan dat de verkennende fase voorbij is en dat zij samen de plannen voor het project verder willen uitwerken om deze bij de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland in te dienen. In het voorjaar van 2014 verwachten de partijen dat er een bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart en zullen zij verdere afspraken maken om het project daadwerkelijk te realiseren.

Samenwerkingsovereenkomst

Hanno Krijgsman, voorzitter van DWO en Marc Jansen, directeur-bestuurder van WsV, tijdens de feestelijke ondertekening

 

In de Gemeente Overbetuwe is een grote behoefte aan woonwijken met een grotere sociale samenhang in combinatie met duurzaam bouwen met materialen die minder milieubelastend zijn. Ook ziet de Gemeente Overbetuwe graag dat toekomstige bewoners een grotere rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe woonwijken, in een zogenaamde collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).