Home

 

Gemeenschappelijk en duurzaam wonen in de Betuwe

De Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met betaalbare woningen realiseren.

 

Gemeenschappelijk wonen

De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er is ook de mogelijkheid om werkruimtes te huren. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Buitenkans_Almere

 

Duurzaam wonen

De woningen worden zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen zoveel mogelijk worden hergebruikt of gecomposteerd.
De woonwijk gaat zoveel mogelijk in haar eigen duurzame energiebehoefte voorzien en het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment.

Agrodome_2_Wageningen

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg gerealiseerd op een perceel aan de Veldstraat in Zetten. Dit perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Naast het project van DWO is het de bedoeling dat op dit perceel een aantal zorgwoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen, alles onder een ecologische paraplu.

 

De realisatie van het DWO-gedeelte wordt eind 2016/ begin 2017 verwacht. Zie voor meer informatie de actuele stand van zaken.

 
Als je wilt kun je je aanmelden als lid.Goede_Meent_Purmerend

Informatieavond schil van Zetten

In februari houdt de gemeente Overbetuwe een infoavond voor inwoners van Zetten, over de zogenaamde 'schil van Zetten'.

Aan de westelijke rand van Zetten, tussen Zettensepad en de Veldstraat, komt o.a. een openbare begraafplaats, duurzaam wonen Overbetuwe, een duurzaam zorgproject en een CPO-project voor senioren.

Woon je in Zetten, wil je meer weten over hoe dit gebied eruit komt te zien, heb je vragen, suggesties of bezwaren?  Stuur ons een bericht dan informeren we je over de datum, tijd en locatie zodra deze bekend is.

Let op:  deze bijeenkomst gaat niet inhoudelijk over Duurzaam wonen Overbetuwe, alleen over de locatie en de inrichting van het hele gebied.

Nieuwsbrief augustus 2015

De nieuwsbrief met de actuele stand van zaken en nieuws.

 

 

Info avond op vrijdag 4 september in Hemmen

DWO is in een stroomversnelling gekomen. Onze samenwerkingspartner, Woonstichting Valburg, wil de bestemmingsplanprocedure eind 2015 starten.

Met DWO zijn wij bezig met het ondertekenen van projectdeelnameovereenkomsten. We zullen in de herfst drie architectenbureaus uitnodigen om kennis te maken. We hebben verschillende werkgroepen geformeerd die bezig zijn met onderhandelingen, informatieverzameling en publiciteit.

Heb je interesse om aan te haken en dit plan mede vorm te geven en te ontwikkelen? Houd je van samenwerken en ben je enkele uren per week beschikbaar? Wil je in groepsverband wonen maar ook met je eigen ruimte?

Is duurzaamheid jouw levensmotto en wil je daar nog meer handen en voeten aan geven?

Meld je aan voor de infoavond op vrijdag 4 september om 20.00 in Hemmen. Bij aanmelding ontvang je het programma en adres.

Wij zijn op dit moment op zoek naar kopers!

 

Nog plek voor kopers!

De groep initiatiefnemers van DWO heeft zich de afgelopen tijd uitgebreid. Er is op dit moment nog plek beschikbaar voor ongeveer 10 huishoudens, voor alle woonvormen. We zoeken op dit moment vooral kopers!

Als je zeker wilt zijn van een plek binnen ons project, meld je dan nu aan als geinteresseerde en kom op de informatieavond.

Hemmen

Hemmen